stilstaan bij Oekraine

Marinus vol vuur

overzicht van het bezoek

zo nu en dan problemen met de apparatuur

mensen vol aandacht voor Marinus

DAG DRENTSE VRIJZINNIGEN

Op zaterdag 14 mei komen we met alle Drentse Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen bij elkaar in Emmen. Voor ontmoeting en inspiratie en om te ervaren dat alle gemeenschappen tezamen een behoorlijk geheel vormen! Bij deze sturen we u de definitieve informatie.

Programma: 12-13 uur: ontvangst en lunch in de Grote Kerk

13-14 uur: lezing en informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van het Rensenpark

14-16 uur: mogelijkheid om met gids het Rensenpark te bezoeken, of zelf op stap te gaan

16-16.30 uur: afsluitende korte viering in de Grote Kerk

Aanmelding en kosten:

U kunt zich aanmelden bij Helene Westerik: h.h.westerik@outlook.com. In verband met de organisatie is het nodig vooraf aan te melden, dat kan tot uiterlijk vrijdag 6 mei. De kosten voor deze middag zijn €15 per persoon. Dit kunt u contact betalen bij aankomst. Pinnen is niet mogelijk.

Praktische informatie:

De Grote Kerk en het Rensenpark (het voormalige dierenpark) liggen naast elkaar in het centrum van Emmen. Het station is op 10 minuten loopafstand. Voor parkeren zijn diverse mogelijkheden: In de buurt van de kerk (ca 200 m): parkeergarage ‘Westerstraat’, aan de Westerstraat en parkeerterrein ‘Vreding’, aan Vreding. Gratis parkeren kan op P Oost, adres: Kerkhoflaan, hoek Emmalaan. (Dat is wel ca 15 minuten lopen afstand van de kerk.) Wie slecht ter been is kan parkeren bij de kerk. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Graag bij aanmelding opgeven met telefoonnummer om uit te leggen hoe dat werkt. Wij hopen op een gezellige en inspirerende ontmoeting. Graag tot ziens op 14 mei!

Menso Rappoldt Helene Westerik, Jasper van der Horst,  Anneke van der Velde

 

Kort verslag over de lezing van Marinus van den Berg op 4 maart

Een kort verslag maken over een ca anderhalf uur durende lezing is moeilijk. Marinus begon de lezing met het  aansteken van een blauwe en gele kaars en een moment van stilte in herinnering aan de oorlog in Oekraine. Een paar hoofdpunten waarover Marinus het had: Gewenste eenzaamheid en ongewenste eenzaamheid. Bij gewenste eenzaamheid is het vaak terug trekken zodat je tot jezelf kan komen, kan mijmeren, ... . Ongwenste eenzaamheid is de eenzaamheid die je overkomt en vaak gepaard gaat met gemis. Ook kun je eenzaam zijn wanneer door schaamte je niet kunt of wil uiten.

De lezing is terug te beluisteren op nogmeppel/vieringen. Foto's van de lezing zie hierboven.

Langs de Doopsgezinde kerken van Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk.

Hemelvaarstdag 26 mei 2022

Traditioneel wordt jaarlijks op Hemelvaartsdag het zogenaamde Vermaningspad georganiseerd. Dit jaar op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 een tocht van ca 50 km uitgezet voor fietsers en een tocht met de auto door het Weerribben-Wiedengebied. De route begint in Blokzijl bij de DG kerk ‘Het Lam’. Jullie worden daar ontvangen met een kop koffie met Blokzijler brok. In de DG kerk in Giethoorn kan de zelf meegebrachte lunch opgegeten worden onder het genot van een kop soep. Vervolgens door naar de DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of koffie. Het laatste deel van de route vanaf Steenwijk voert door de Weerrriben langs het gehucht Nederland en weer terug naar Blokzijl. De dag wordt afgesloten met een vesper in de DG kerk “Het Lam’.

Starten tussen 09.00 uur en 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. Voor aanmelding, kosten en nadere informatie zie; https://www.dg-ringzwolle.nl/

‘Thuis op aarde’

Regionale Buitendag op ‘Buitengoed Fredeshiem’

zondag 15 mei 2022

Door wie en waar wordt deze dag georganiseerd? Doopsgezind Noord Nederland (GDS, FDS en Ring Zwolle) organiseert voor de tweede keer een Buitendag.  Het thema voor deze dag is ‘Thuis op aarde'. De aarde is niet alleen de plek waar we wonen, maar ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Deze dag is ervoor bedoeld om elkaar daarin te bemoedigen.

Voor wie is deze dag bedoeld? Deze dag is bedoeld voor iedereen , van de jonge spring-in-het-veld tot rollator-gedreven senioren. Voor een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap (dus ook niet DoopsgezInden). Het gaat om samen gemeente-zijn, waaraan iedereen kan meedoen.  Na het welkom is er een korte viering. Aansluitend zijn er diverse workshops voor denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Er is ook een speciaal programma voor de middenleeftijders, voor de jeugd en kinderen. Na de vegetarische lunch is er nog een beknopte afsluiting.

Wat zijn de kosten? Ring Zwolle, GDS en FDS dragen voor een groot deel bij in de onkosten van deze dag. Van de deelnemers vragen wij een eigen bijdrage van € 15,- pp., voor de kinderen € 5,-pp.

Opgeven Opgeven en betalen kan vóór 15 april bij de Kerkenraad van de eigen gemeentes. Denk erom: Er is maar een beperkt aanal deelnemers.

zondag 15 mei 2022 ; ‘Buitengoed Fredeshiem’ Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult ; 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang. Afsluiting: 15.00 uur N.B.

Er is ook een mogelijkheid om in de buurt van Fredeshiem de nacht van 14 op 15 mei te kamperen. Informatie over de dag zie https://www.dg-ringzwolle.nl/

Gespreksgroep ‘De zin van het leven’

De zin van het leven… Wie denkt daar niet over na? Vaak wordt het onderwerp even aangestipt in een goed gesprek of bij de borrel. Maar er echt over doorpraten? Dat doen we niet zo snel. In deze gespreksgroep is daar alle ruimte voor. In een vijftal bijeenkomsten bespreken we passages uit het boek van Fokke Obbema: ‘De zin van het leven’.

Fokke Obbema is journalist. Hij publiceerde in 2018 een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’. Deze interviews zijn gebundeld in een boek. Zo vertellen onder andere een filosoof, een oud-ambassadeur, een cabaretier en een vastgoedondernemer wat voor hen de zin van het leven is. Dit levert een prachtig pallet aan inspirerende gesprekken op, die hopelijk ook ons aanzetten om onze belangrijkste vragen en inzichten met elkaar te delen.

Voor de bijeenkomsten van de gespreksgroep worden telkens twee of meer interviews gekozen en zo nodig gescand toegestuurd. De avonden worden voorbereid en ingeleid. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 uur - 21.00 uur in de Mennozaal van de Doopsgezinde en Remonstrantse kerk.

maandag 11 oktober 2021

maandag 15 november 2021

maandag 24 januari 2022

maandag 28 februari 2022 is verplaatst naar 7 maart

maandag 4 april 2022

De avonden vormen een reeks, maar kunnen ook afzonderlijk bijgewoond worden. Als vervoer een probleem is; neem even contact op, dan zoeken we daar een oplossing voor!

Niet alleen Doopsgezinden en Remonstranten zijn welkom. Iedereen met en zonder geloof is welkom.

Opgave bij Anneke: veld5834@planet.nl, 06 52680894

Heleen Reitsma en Anneke van der Velde

Samen uit! Verslag van ons jaarlijkse uitje 'De buitendag'

Op 5 september zijn we met een bus vol mensen richting Leeuwarden vertrokken.Met een gezellig uitje hebben we als Doopsgezinde/ Remonstrantse gemeente de corona tijd achter ons gelaten. Wehebben elkaar - mede dankzij een subsidie van de gemeente Meppel- weer uitgebreid kunnen ontmoeten tijdens een uitje naar Leeuwarden.

We hebben als DoRe leden een sterke onderlinge band, die in de corona tijd maar beperkt onderhouden kon worden. Het was dan ook fantastisch dat er met steun van de gemeente Meppel een dagje uit kon worden georganiseerd, om afscheid te nemen van de moeilijke corona tijd. We hebben ervan genoten ervan elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Het weer werkte erg mee, gelukkig!

Op zondag 5 september reed de bus voor bij het station in Meppel. De kerkdienst was op deze bijzondere dag overgeslagen. Er waren zo’n 35 mensen die gezamenlijk de reis naar Leeuwarden ondernamen. Uiteraard werd er in de bus volop gepraat en uitgewisseld. Ook hebben we even stil gestaan bij de mensen die we er graag bij hadden gehad, maar die het afgelopen jaar zijn overleden.. Manny, Annemarie, Dick en Frits werden genoemd.

In Leeuwarden zette de bus het gezelschap af bij ‘De Koperen Tuin’; een restaurant in de Prinsentuin. Daar werd een kop thee met iets hartigs geserveerd. Vervolgens konden de aanwezigen genoeglijk wandelend naar het Natuurmuseum in Meppel. Er was onder andere de mogelijkheid tot een ‘onder water safari’. Daarmee konden de DoRe leden het leven onder water ervaren. Dit maakte veel indruk, en gaf ook veel gespreksstof over het andere perspectief dat zich hiermee voordeed. Vervolgens kon er in het zonnetje in de Prinsentuin gewandeld en gepraat worden. De dag werd afgesloten met een heerlijke high tea in ‘De Koperen Tuin’.

Toen het gezelschap weer in de bus zat om de terugreis te aanvaarden, waren we het erover eens, dat de dag een prachtige nieuwe start was na de donkere corona tijd. Het kerkelijk jaar gaat weer beginnen, en daarvoor werd tijdens het uitje een basis gelegd. Het is fijn om een gemeenschap van mensen te vormen die naar elkaar omzien, en zondags hun geloof beleven. Het is heel erg mooi dat de Gemeente Meppel het belang van dergelijke gemeenschappen ziet, en dit dagje uit mede financieel heeft ondersteund. Laten we er een mooi jaar van maken, met veel ontmoetingen!

Anneke van der Velde

het reisgezelschap

de inwendige mens wordt niet vergeten (!)

De inwendige mens wordt niet vergeten (2)

op elkaar wachten

bij de ingang van de koperen tuin