Oecumensiche Avondgebeden in Advent

Iedere dinsdag in de adventstijd om 19.30 uur in de Grote of Mariakerk zou er een oecumensich avendgebed zijn. In verban met corona gaan deze bijeenomsten niet door.

Gespreksgroep ‘De zin van het leven’

De zin van het leven… Wie denkt daar niet over na? Vaak wordt het onderwerp even aangestipt in een goed gesprek of bij de borrel. Maar er echt over doorpraten? Dat doen we niet zo snel. In deze gespreksgroep is daar alle ruimte voor. In een vijftal bijeenkomsten bespreken we passages uit het boek van Fokke Obbema: ‘De zin van het leven’.

Fokke Obbema is journalist. Hij publiceerde in 2018 een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’. Deze interviews zijn gebundeld in een boek. Zo vertellen onder andere een filosoof, een oud-ambassadeur, een cabaretier en een vastgoedondernemer wat voor hen de zin van het leven is. Dit levert een prachtig pallet aan inspirerende gesprekken op, die hopelijk ook ons aanzetten om onze belangrijkste vragen en inzichten met elkaar te delen.

Voor de bijeenkomsten van de gespreksgroep worden telkens twee of meer interviews gekozen en zo nodig gescand toegestuurd. De avonden worden voorbereid en ingeleid. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 uur - 21.00 uur in de Mennozaal van de Doopsgezinde en Remonstrantse kerk.

maandag 11 oktober 2021

maandag 15 november 2021

maandag 24 januari 2022

maandag 28 februari 2022

maandag 4 april 2022

De avonden vormen een reeks, maar kunnen ook afzonderlijk bijgewoond worden. Als vervoer een probleem is; neem even contact op, dan zoeken we daar een oplossing voor!

Niet allen Doopsgezinden en Remonstranten zijn welkom. Iedereen met en zonder geloof is welkom.

Opgave bij Anneke: veld5834@planet.nl, 06 52680894

Heleen Reitsma en Anneke van der Velde

Samen uit! Verslag van ons jaarlijkse uitje 'De buitendag'

Op 5 september zijn we met een bus vol mensen richting Leeuwarden vertrokken.Met een gezellig uitje hebben we als Doopsgezinde/ Remonstrantse gemeente de corona tijd achter ons gelaten. Wehebben elkaar - mede dankzij een subsidie van de gemeente Meppel- weer uitgebreid kunnen ontmoeten tijdens een uitje naar Leeuwarden.

We hebben als DoRe leden een sterke onderlinge band, die in de corona tijd maar beperkt onderhouden kon worden. Het was dan ook fantastisch dat er met steun van de gemeente Meppel een dagje uit kon worden georganiseerd, om afscheid te nemen van de moeilijke corona tijd. We hebben ervan genoten ervan elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Het weer werkte erg mee, gelukkig!

Op zondag 5 september reed de bus voor bij het station in Meppel. De kerkdienst was op deze bijzondere dag overgeslagen. Er waren zo’n 35 mensen die gezamenlijk de reis naar Leeuwarden ondernamen. Uiteraard werd er in de bus volop gepraat en uitgewisseld. Ook hebben we even stil gestaan bij de mensen die we er graag bij hadden gehad, maar die het afgelopen jaar zijn overleden.. Manny, Annemarie, Dick en Frits werden genoemd.

In Leeuwarden zette de bus het gezelschap af bij ‘De Koperen Tuin’; een restaurant in de Prinsentuin. Daar werd een kop thee met iets hartigs geserveerd. Vervolgens konden de aanwezigen genoeglijk wandelend naar het Natuurmuseum in Meppel. Er was onder andere de mogelijkheid tot een ‘onder water safari’. Daarmee konden de DoRe leden het leven onder water ervaren. Dit maakte veel indruk, en gaf ook veel gespreksstof over het andere perspectief dat zich hiermee voordeed. Vervolgens kon er in het zonnetje in de Prinsentuin gewandeld en gepraat worden. De dag werd afgesloten met een heerlijke high tea in ‘De Koperen Tuin’.

Toen het gezelschap weer in de bus zat om de terugreis te aanvaarden, waren we het erover eens, dat de dag een prachtige nieuwe start was na de donkere corona tijd. Het kerkelijk jaar gaat weer beginnen, en daarvoor werd tijdens het uitje een basis gelegd. Het is fijn om een gemeenschap van mensen te vormen die naar elkaar omzien, en zondags hun geloof beleven. Het is heel erg mooi dat de Gemeente Meppel het belang van dergelijke gemeenschappen ziet, en dit dagje uit mede financieel heeft ondersteund. Laten we er een mooi jaar van maken, met veel ontmoetingen!

Anneke van der Velde

het reisgezelschap

de inwendige mens wordt niet vergeten (!)

De inwendige mens wordt niet vergeten (2)

op elkaar wachten

bij de ingang van de koperen tuin