Gespreksgroep 'Het goede leven'


Op Harvard University werd 80 jaar lang onderzoek gedaan naar geluk. ‘Het goede leven’ beschrijft op een toegankelijke manier de resultaten en laat zien dat geluk afhankelijk is van andere dingen dan wij soms op het eerste gezicht denken.
Het boek, geschreven door Robert Schulz en Marc Waldinger bevat de onderzoeks-resultaten van de Harvard Study of Adult Development, het langstlopende onderzoek ter wereld over de vraag waarom sommige mensen langer leven dan anderen.
Waldinger en Schulz laten zien wat goed leven is en leren ons hoe we ons geluk kunnen bevorderen. Geluk staat niet gelijk aan succes of hoeveel geld wij hebben, maar is van andere dingen afhankelijk.
We combineren dit boek met gedeelten uit het boek 'Troost' van Michael Ignatieff. Hierin lezen we hoe mensen door de eeuwen heen troost hebben gezocht voor wat hen overkomt in het leven. Wat zegt dat over 'het goede leven'?
We lezen gedeelten uit bovenstaande boeken, en relateren de bevindingen aan onze eigen ervaringen in het leven.
De gespreksgroep wordt geleid door Anneke van der Velde. Data: 8 januari, 12 februari en 11 maart. Tijd: 19.30 uur Mennozaal


Gespreksgroep “Ouder worden in het licht van de eeuwigheid


Ouder worden een gunst of een kunst. Dat was het onderwerp van de gespreksochtenden van het vorige seizoen. De groep heeft de wens uitgesproken om zich nog verder te verdiepen en te spreken over dit thema. Er is gekozen voor “Ouder worden in het licht van de eeuwigheid”.
Aan de hand van boeken als “Tegen de zon in kijken” (Irwin D. Yalom) en “Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.“ (Rene Gude) en teksten uit de Bijbel en uit poëzie gaan we in gesprek. De boeken hoeven niet zelf aangeschaft te worden.
Data: 10 oktober, 16 januari, 12 maart.
Tijd: van 9.45 uur tot ongeveer 12.00 uur
Wenselijk is een opgave voor deelname bij Tineke Weidema-Bos,
tel ..: 06 283 245 45; e mail: tinekeweidema@kpnplanet.nl


“Spelen” met en in verhalen…

Spelenderwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en geloofsverhalen, dat is de kracht van bibliodrama. Je ervaart en voelt dat die verhalen van zoveel eeuwen geleden vandaag nog steeds waar zijn, dat ze over jou en u en mij gaan, wijsheidsverhalen.

En het kunnen oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken of drempelmomenten die bewust of onbewust spelen in je leven.

 

Tjimmie: “In het therapeutische centrum in Hattem heb ik jarenlang bibliodrama geleid. Daar zijn ook veel jonge mensen. Zij zeggen na een bibliodrama dat zij anders naar het bijbelverhaal kijken. Ze zeggen dat ze zichzelf er beter door leren kennen en ervaren hebben wat geloof voor hen betekent. Ik zou zeggen: mis het niet!! “

Omdat we het verhaal ook praktisch uitwerken is het wenselijk dat we open kunnen staan voor onze eigen innerlijke levens- en geloofs-ervaringen en die van de medespelers.

Bibliodrama kan gespeeld worden met 8 tot 12 deelnemers.

Er is keuze uit de avond of de middag; opgave graag per keer.

 

Data:    donderdagavond: 16 november 2023 en 21 maart 2024

              start 20.00 uur;  inloop en koffie  19.45 uur

 

 en        donderdagmiddag: 15 februari en 18 april 2024

              start 14.00;   inloop koffie/thee 13.45 uur

Aanmelden (per keer):  Tjimmie van der Wal    tel. 06-48765559
                                          e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl


Een Kerstreis met verlichting….

Op 23 december kan er een Kerstreis gemaakt worden in het Wilhelminapark. Een aantal kerken  - waaronder OGM en DoRe- organiseren een ‘ reis’ langs en in het kerstverhaal. Op elf plekken in het park worden scènes uit het bekende Kerstevangelie door spelers uitgebeeld. Langs de te lopen route staan lichtjes. Immers we hoeven niet meer in het duister te lopen is ons ruim 2000 jaar geleden beloofd. Nu het de taak van de DoRe gemeente om potten in te zamelen waar waxinelichtjes in kunnen branden. Dit moet potten zijn met een wijde opening en ze moeten niet te hoog zijn. Te denken valt aan pindakaas potten of Hak potten.( als voorbeeld)  Als u potten heeft kunnen ze vanaf Oktober ingeleverd worden. In de hal bij de Mennozaal komt een inzamelpunt te staan. Meer over deze Kerstreis leest u in hier later.

 


Deel deze pagina