BUITENDAG

Ons Jaarlijkse Uitje Zondag 4 september 2022 gaan wij weer met zijn allen “on tour”. Om 12.15 vertrekken wij vanaf de parkeerplaats bij de kerk. (Vledderstraat achter Scapino)

Om 13 uur krijgen wij een uitgebreide rondleiding bij het onderduikmuseum “De Duikelaar”, in Nieuwlande. Julianalaan 3, 7918 AH Nieuwlande. Daarna, rond 16.30 vertrekken wij voor een gezellig buffet naar de Gasterij “De Molenhoeve”, Hoogeveen. Echtenseweg 15, 7909 HV Hoogeveen.

De onkosten voor deze middag bedragen € 30,-pp. U wordt van harte uitgenodigd voor dit jaarlijkse reisje. Voor de organisatie is het prettig om te weten hoeveel mensen er meegaan. Ivm het aantal auto’s die nodig zijn voor het vervoer.

Wilt u zich opgeven voor 25 augustus bij Janny Krist, jantjetenwolde@gmail.com of per telefoon 06 225 441 30. of bij Alie Meijering, aliemeijeringnoorman@live.nl of per telefoon 0522 256754 of 06 512 389 94.

Wilt u rijden of heeft u een auto beschikbaar, wilt u dit dan aangeven bij de contactpersonen. Uiteraard worden de benzinekosten vergoed. Wij hopen op geen gezellige middag met mooi weer.

Janny en Alie

Broederschapsdag 9 oktober 2022

In 2022 mag de Doopsgezinde gemeente Blokzijl de jaarlijkse ringdag van de ring Zwolle verzorgen. Deze dag wordt gehouden op zondag 9 oktober.

Wij nodigen u allen van harte uit om mee te gaan varen. We vertrekken in Kalenberg met de boot van Jongschaap, Kalenbergerpad 4, 8377HL Kalenberg.

Programma: 9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie op de boot.

U kunt parkeren bij Jongschaap en aan de Kalenberg Noord, vanwaar ook de boot vertrekt en aankomt.

Vanaf 10 uur is er een korte dienst geleid door zr. Bertha Groen-Mol. Daarna varen we door de Weerribben en de Wieden. Er is dan volop tijd om bij te praten en natuurlijk te genieten van de mooie omgeving.

Rond 12.30 uur leggen we aan voor de lunch en we verwachten tussen 14.30 en 15.00 uur weer terug te zijn in Kalenberg.

Voor de kinderen zijn er spelletjes mee en is er de gelegenheid om iets te knutselen. De kosten zijn 12, 50 per persoon en de kinderen zijn gratis. Wilt u zich voor 15 september opgeven bij de contactpersoon Henk Mensinga. (0522-25 42 80)

Vervoer kan eventueel worden geregeld. We hopen op een inspirerende en gezellige dag. Met een hartelijke groet,

Namens de kerkenraad van de doopgezinde gemeente Blokzijl

Gespreksgroep 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'

Vorig jaar hebben Heleen Reitsma en ik een gespreksgroep gedaan over het eerste boek van de journalist Fokke Obbema: 'De zin van het leven'. De groep was goed bezet en we hebben mooie gesprekken met elkaar kunnen voeren. Het komende jaar wil ik een gespreksgroep organiseren over het tweede boek van Fokke Obbema: 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'. Het boek vormt een bundeling van interviews. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen in flarden door het hoofd dwarrelt: het eigen levensverhaal.

De werkwijze zal zijn zoals het afgelopen jaar. Van tevoren worden de te lezen teksten toegestuurd, en de deelnemers worden uitgenodigd mee te doen in de voorbereidingen. Op de avond zelf gaan we met elkaar in gesprek over de thema's.

Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur Mennozaal

Data: maandag 3 oktober 14 november, 12 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart De gespreksgroep staat open voor iedereen!

ds.Anneke van der Velde

 

Gespreksgroep: Ouder worden

Nu de grote dingen verdwijnen, worden de kleine dingen groot Wat zonlicht op de gordijnen: een appel, een snee vers brood Zo zou ik oud willen worden, klein bij de grote dood Homerus om in te lezen, een appel, een snee vers brood. Dit gedicht van Garmt Stuiveling las ik tijdens mijn verhaal over “Ouder worden, een gunst of een kunst “ bij de Preek van de Leek in februari van dit jaar. Het verhaal bracht bij vele aanwezigen herkenning en riep vragen op. Vragen die tijdens die middag niet gedeeld werden nog, maar die zich wel lenen om tijdens gespreksochtenden met anderen geuit en besproken te worden.

Welnu, in overleg met de kerkenraad heb ik een viertal ochtenden vastgelegd voor het komende seizoen waarin er aan de hand van het boek “ Zin in de ouderdom” gesproken zal gaan worden. We zullen deze activiteit delen met een ieder die in het onderwerp geïnteresseerd is.

De data voor de ochtenden zijn: 20 september, 22 november, 24 januari en 21 maart. Dat zijn dinsdagochtenden met inloop tijd vanaf 9.45 u.

Wenselijk is een opgave voor deelname: Tineke Weidema-Bos, Telnr: 06 283 245 45; Mailadres tinekeweidema@kpnplanet.nl