Samenwerking

DoRe Meppel is een federatieve samenwerking van Doopsgezinden en Remonstranten in Meppel.

Op deze pagina staan de agenda met activiteiten en het rooster van de kerkdiensten.

Voor alle andere informatie over de Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Gemeente Meppel

Voor de Remonstranten: remonstranten Meppel

Kerkdiensten, aanvang 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

december 2019

01-12-2019 pastor  zr. T. Weidema, avondmaalsdienst

08-12-2019 zr. J.A. Molenaar

15-12-2019 Adventsmaaltijd zustercontact, aanvang 16.30 uur

22-12-2019 geen dienst

25-12-2019 mevr. E. Verhagen-Krikke, eerste kerstdag

29-12-2019 geen dienst

 

januari 2020

05-01-20 Graddie Meijer

12-01-20 geen dienst in Meppel

Intrededienst om 11.00 uur van pastor Anneke van der Velde in de Remonstrantste kerk van Hoogeveen

9-01-20 ds. J.Koornstra

26-01-20 Albert Klok

februari 2020

02-02-20 Graddie Meijer

09-02-20 Anneke vd. Velde

16-02-20 mevr. I. Adriaansz

23-02-20 hr. PWA Overdiep

maart

01-03-20 Graddie Meijer

08-03-20 Zr.J.M.Boonstra-Duif

15-03-20 ds.LJ Lijzen

AGENDA

november

dinsdag  26 november 9.45 uur Goede Bijbelverhalen, vervalt

december

zondag 15 december 16.30 uur Adventsmaaltijd

Januari 2020

woensdag 08 januari 10.00 u. Nieuwjaarsbijéénkomst

woensdag 15  januari 14.00 u. Vrouwencontact

dinsdag 21 januari 09.45 u. Bijbel op tafel, o.l.v. Pastor Graddie Meijer

februari

woensdag 05  februari 11.00 Maaltijdmoment

woensdag 05  februari14.00 u. Meditatie

woensdag 12 februari 9.45 u. Gemeenteochtend/Vrouwencontact dia voorstelling Stichting Oud Meppel