Nieuwsbrief nr. 15: 28 juni 2020

Aan de (Charter)kerken in Noord-Nederland

Beste mensen,

Enkele jaren geleden deed paus Franciscus een oproep actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen. Ook in zijn boodschap ter gelegenheid van de Werelddag voor de Migrant en de Vluchteling, op zondag 27 september a.s. vroeg de paus weer aandacht voor de ontheemden en vluchtelingen. (de tekst is hier te vinden op de site van INLIA).

Sinds enkele jaren wordt daarom vanuit de RK Caritas organisaties onder de naam ‘Share the Journey’ een internationale campagne gevoerd, om vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, samen het leven te vieren en elkaars weg te lopen.

In Nederland wordt in dit kader door Cordaid op vrijdagmiddag 25 september aanstaande in Groningen een bijzondere bijeenkomst georganiseerd, waaraan ook INLIA zal meewerken. Mgr Ron van den Hout, bisschop van het RK Bisdom Groningen-Leeuwarden zal een voordracht houden, er is muziek van Syrische vluchtelingen en er zijn gasten uit Groningen en omstreken die verhalen zullen delen over hun komst naar Nederland. Het geheel zal worden gepresenteerd door gastvrouw Hella van der Wijst, bekend als televisiepresentatrice van onder andere ‘De Wandeling’.

U bent allen van harte uitgenodigd deze bijeenkomst mee te maken. Het vindt plaats in de prachtige Der Aa-kerk, en deze kerk is groot genoeg om mensen te ontvangen en daarbij de corona-maatregelen te handhaven (zoals handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden). U dient uw komst daarom uiteraard ook van te voren aan te melden.

Dat kan eenvoudig op de website van Cordaid via deze link: https://www.cordaid.org/nl/share-the-journey/bijeenkomst-groningen/

De inloop is vanaf 14.30 uur, het programma zal duren van 15.00 tot 17.00 uur, en daarna is er een afsluitende borrel met hapjes.

Wees van harte welkom - we hopen u daar te mogen ontmoeten!

Bijgaand ontvangt u ook een flyer (in de vorm van een pdf-bestand), die u binnen uw geloofsgemeenschap kunt verspreiden om zo veel mogelijk mensen op dit bijzondere evenement te attenderen.

Hartelijke groet, Helmer Roelofs

INLIA Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

Jacobijnerstraat 5

9712 HZ GRONINGEN

T 050-3138181                    E krp@inlia.nl W www.inlia.nl

 

Nieuwsbrief nr 15: 28 juni 2020

Beste mensen.

Vele nieuwsbrieven zijn uit onze handen gekomen en hebben u in de afgelopen tijd bereikt. Het was goed om zo contact te hebben, althans dat was en is de mening van Gitte en van mij.

Deze laatste nieuwsbrief zou ik zingend willen beginnen met dat bekende lied “We’ll meet again…

Toepasselijk in z’n uitnodiging en de wens om elkaar weer te mogen zien.

Een mooi lied, vertolkt door de zangeres die kortgeleden is heengegaan en met haar lied velen heeft bemoedigd, Vera Lynn.

Wat een lied al niet kan doen: in oorlogssituaties om te bemoedigen, bij een afscheidsdienst soms door geliefden gekozen om een brug te vormen naar een ‘straks’.

Nu klinkt het bij ons als voorzitters om u uit te nodigen voor de eerste kerkdienst sinds lange tijd. Ja we mogen elkaar weer ontmoeten op zondag 5 juli.

Da Coot Winkler Prins stond ingeroosterd maar maakte graag plaats voor één van de eigen predikanten. Nu gaat da. Anneke van der Velde voor… We”ll meet again…

Maar er mag niet gezongen worden.

De voorgangers én met hen de organisten zullen daar zeker vindingrijk in zijn om ook met klanken de gesproken woorden af te wisselen. We zullen op onze eigen manier uiting moeten geven aan het gevoel dat het goed is om weer samen te komen. En tot zolang neuriet u met Vera Lynn: We”ll meet again

Nog dit: De gespreksgroep van ds. Anneke wordt gehouden op maandag 29 juni om (!) 9.30 u. Een half uur eerder dan werd aangekondigd. U kunt nog ‘aanschuiven”.

Op zondag 5 juli worden de RIVM maatregelen uiteraard in acht genomen. Op de stoelen ligt voor elk een liturgie; we houden in de hal gepaste afstand, nemen jassen e.d mee naar de kerkzaal.

Ontmoeting bij de koffie: Een nieuw programma item in de zomermaanden. Stond al gepland in ons oude programma en kan nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, doorgaan. Iedereen wordt uitgenodigd op de koffie op woensdag 8 juli om 10.00 uur in de mennozaal. Gewoon met elkaar bijkletsen, Er is geen vast programma.

De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Frans van der Meer en Dirk Krikke. Zij hebben er voor gezorgd dat de nieuwsbrieven verspreid en bezorgd werden: onze dank daarvoor!

En van ons een hartelijke groet:

Tineke Weidema en Gitte Snijders.

tinekeweidema@kpnplanet.nl gireha2@ziggo.nl