Nieuwsbrief nr. 15: 28 juni 2020

Nieuwsbrief nr 15: 28 juni 2020

Beste mensen.

Vele nieuwsbrieven zijn uit onze handen gekomen en hebben u in de afgelopen tijd bereikt. Het was goed om zo contact te hebben, althans dat was en is de mening van Gitte en van mij.

Deze laatste nieuwsbrief zou ik zingend willen beginnen met dat bekende lied “We’ll meet again…

Toepasselijk in z’n uitnodiging en de wens om elkaar weer te mogen zien.

Een mooi lied, vertolkt door de zangeres die kortgeleden is heengegaan en met haar lied velen heeft bemoedigd, Vera Lynn.

Wat een lied al niet kan doen: in oorlogssituaties om te bemoedigen, bij een afscheidsdienst soms door geliefden gekozen om een brug te vormen naar een ‘straks’.

Nu klinkt het bij ons als voorzitters om u uit te nodigen voor de eerste kerkdienst sinds lange tijd. Ja we mogen elkaar weer ontmoeten op zondag 5 juli.

Da Coot Winkler Prins stond ingeroosterd maar maakte graag plaats voor één van de eigen predikanten. Nu gaat da. Anneke van der Velde voor… We”ll meet again…

Maar er mag niet gezongen worden.

De voorgangers én met hen de organisten zullen daar zeker vindingrijk in zijn om ook met klanken de gesproken woorden af te wisselen. We zullen op onze eigen manier uiting moeten geven aan het gevoel dat het goed is om weer samen te komen. En tot zolang neuriet u met Vera Lynn: We”ll meet again

Nog dit: De gespreksgroep van ds. Anneke wordt gehouden op maandag 29 juni om (!) 9.30 u. Een half uur eerder dan werd aangekondigd. U kunt nog ‘aanschuiven”.

Op zondag 5 juli worden de RIVM maatregelen uiteraard in acht genomen. Op de stoelen ligt voor elk een liturgie; we houden in de hal gepaste afstand, nemen jassen e.d mee naar de kerkzaal.

Ontmoeting bij de koffie: Een nieuw programma item in de zomermaanden. Stond al gepland in ons oude programma en kan nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, doorgaan. Iedereen wordt uitgenodigd op de koffie op woensdag 8 juli om 10.00 uur in de mennozaal. Gewoon met elkaar bijkletsen, Er is geen vast programma.

De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Frans van der Meer en Dirk Krikke. Zij hebben er voor gezorgd dat de nieuwsbrieven verspreid en bezorgd werden: onze dank daarvoor!

En van ons een hartelijke groet:

Tineke Weidema en Gitte Snijders.

tinekeweidema@kpnplanet.nl gireha2@ziggo.nl