Agenda

November

woensdag 4 november 14.00 Meditatie o.l.v. Gitte Snijders

zondag 8 november Na afloop van de dienst Gezamenlijke Jaarvergadering. In verband met de aangescherpte corona maatregelen heeft de kerkenraad besloten de vergadering niet door te laten gaan.

woensdag 11 november Gemeente-ontmoetingsochtend met als thema 'Ouder worden een gunst of een kunst' o.l.v. Tineke Weidema. In verband met de aangescherpte corona maatregelen gaat de ochtend niet door.

woensdag 25 november Goede (Bijbel-)verhalen, opgave bij Graddie Meijer of de kerkenraad

December

zondag 13 december 16.30 u. Adventsviering verzorgd door het Zustercontact (in plaats van de Adventsmaaltijd vanwege de corona-maatregelen)

Vanwege de beperkingen vragen we u om u op te geven voor deze viering, waaraan o.a. Hendrik Snel zal meewerken. U kunt u opgeven bij Trijntje Wind(0522-261392) en Rie van Wezel(0528-344228).

  Gespreksgroep ‘Mijn held en ik’ ‘

Mijn held en ik’ is het jaarthema van de Remonstranten voor het seizoen 2020-2021. Het thema houdt in, dat er in de Bijbel verhalen staan over ‘helden’, die ons ook nu in ons dagelijks leven nog veel te zeggen hebben. Zeker als je hun levensverhaal verbindt aan het onze. Laatst hebben we er tijdens een koffieochtend al eens uitgebreid over gesproken. Eén van de ‘helden’ die toen aan de orde kwam, was Lea, de zus van Rachel. Jakob was verliefd op Rachel, en moest van haar vader Laban 7 jaar voor haar werken om haar te mogen trouwen. Maar toen hij getrouwd was, en de sluier van de bruid op tilde, was het Lea.. Zij was de oudere zus, en had het recht eerst uitgehuwelijkt te worden. Sneu voor Jakob, maar nog verdrietiger voor Lea. Vooral vrouwen voelden zich verbonden met haar, en haar leven, merkten we op de koffieochtend. Maar zo staan er veel meer ‘helden’ in de Bijbelse verhalen: Eva, David, Petrus, Thomas, Maria…

In de eerste helft van 2021 wordt er een gespreksgroep georganiseerd hierover. De gespreksgroep vindt plaats op de volgende momenten:

maandagavond 18 januari 19.30 uur- 20.30 uur

maandagavond 8 februari 19.30 uur- 20.30 uur

maandagavond 22 maart 19.30 uur- 20.30 uur

maandagavond 19 april 19.30 uur- 20.30 uur

maandagavond 10 mei 19.30 uur- 20.30 uur

De locatie is de Mennozaal. Als Corona roet in het eten gooit, wordt de gespreksgroep wellicht online georganiseerd. Opgave vóór 1 januari bij Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl, of 06 52680894. Anneke zal de gespreksgroep begeleiden.

Uiteraard zullen de bijeenkomsten volgens de richtlijnen van het RIVM georganiseerd worden.