Agenda

Da. Anneke van der Velde biedt het volgende aan en ik laat haar aan het woord:

“Zoals het er nu naar uitziet kunnen we binnen niet al te lange tijd een voorzichtige start maken met onze kerkelijke activiteiten. We hebben een bijzondere ontwrichtende en imgrijpende tijd achter de rug die waarschijnlijk nog zal doorwerken in de komende maanden. Na overleg met de kerkenraad wil ik graag de gelegenheid bieden voor een gespreksgroep die in de zomerperiode drie keer bij elkaar komt. Het gaat dus om één groep die in een reeks van drie bij elkaar komt. Doelstelling van de gespreksgroep is na te gaan wat de ‘corona-periode” voor impact op onze levens heeft gehad, wat we hebben gemist maar óók of er inzichten, gedragingen, gewoontes zijn ontstaan die we willen vasthouden. Natuurlijk gaan we ook in op de vraag welke rol ‘geloven’in dit alles speelt en wat deze periode betekent voor ons kerk-zijn.

Uiteraard zullen de bijeenkomsten volgens de richtlijnen van het RIVM georganiseerd worden.

Plaats : Mennozaal

Data:

9 juni van 10u – 11.30u

29 juni van 9.30 u – 11.00u (let op: tijdstip is een half uur eerder)

10 augustus van 13u – 14.30u

Voor vragen/opgave: veld5834@planet.nl telnr 06-52680894.

Dus vooraf opgeven bij da. Anneke van der Velde

Mogelijkheden tot kiezen! Volg de keuze van uw hart…

.

juli

woensdag 08 om 10.00 u 

De ontmoeting bij de koffie gaat door waarbij de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd..