Agenda

28 juni 9.45 uur Bijbelgespreksgroep olv Tineke Weidema met thema “de Tien Woorden in vele variaties….”.

13 juli Koffieochtend

10 augustus koffieochtend

21 september Zustercontact

9 oktober Ringdag van de Ring Zwolle te Blokzijl. Aanvang 9.30 uur bij de boot. Kosten €12.50 Nader bericht volgt nog.