Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel.

Aanvang

De aanvang van de kerkdiensten is 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

juli

05-07-20 da. Anneke van der Velde

12-07-20 pastor Albert Klok

19-07-20 ds. Y.J. Hiemstra

26-07-20 da. Anneke van der Velde

 

augustus

02-08- 20 Jolanda Valk

09-08-20 zr. E. Rijkmans

16-08-20 da. Anneke van der Velde

23-08-20 Zr.J.M.Boonstra-Duif

30-08-20  pastor T. Weidema-Bos

 

september

06-09-20 pastor Graddie Meijer, Buitendag (zie cReDo)

14-09-20 da. Anneke vd. Velde

20-09-20 dhr. PWA Overdiep, Vredesweek

27-09-20 mevr.J. J.Brouwer-Huisman, Vredesweek