Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel. De diensten beginnen vanaf 1 januari 2022 de diensten om 9.30 uur (tenzij anders aangeven).

.

 

22 mei zr. B. Groen -Mol, Giethoorn

29 mei ds. J. Klijnsma

5  juni mv.ds.YJ.Hiemstra, Dokkum

12 juni hr. Jasper v.d. Horst, Zwolle

19 juni nog  niet bekend

26 juni Mw. pastor J. Valk, Oosterwolde