Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel. De diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders aangeven).

Vanaf 1 januari 2022 beginnen de diensten om 9.30 uur.

28 november  Eerste advent.  Ochtenddienst met pastor Graddie Meijer

's Middag gaan met we  met de cantor, pianist en het koor van het Pepergasthuis adventsiederen in studeren. Aanvang: 14.00 uur. I.v.m. corona gaat de middag niet door

5 december Ds. Andries Bakker  Tweede advent en avondmaal.

Het avondmaal staat open voor een ieder. Dus ook niet DoRe-leden. Iedereen is dus van harte welkom.

12 december Derde advent.  's Morgens geen dienst. 's Middags in de kerkzaal vanaf 14.00 uur inloop start 14.30 uur bij de adventsviering verzorgd door het zustercontact.

Intekenen vooraf bij Trijntje Wind of Rie van Wezel

19 december pastor Graddie Meijer 4e advent

26 december pastor Graddie Meijer 2e kerstdag