Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel.

Aanvang

De aanvang van de kerkdiensten is 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Alle activiteiten en dus ook de zondagsdiensten zijn tot 1 juni afgelast.

maart

01-03-20 Graddie Meijer

08-03-20 Zr.J.M.Boonstra-Duif

De komende zondagen vervallen de zondagdiensten. Wilt u een Remonstrantse dienst van 15 maart beluisteren? Kopieer bijgaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=98F2XEqxJ-w

15-03-20 De dienst van ds.LJ Lijzen gaat in verband met het corona-virus niet door

22-03-20 De dienst van ds. De Klerck gaat in verband met het corona-virus niet door

Onze Remonstrantse predikant da. Anneke van der Velde is ook werkzaam bij de Vereniging Vrijzinnigen Kampen. Zij brengt op de website www.vrijzinnigkampen.nl regelmatig een podcast (een muzicale en gesproken overdenking) uit. De link voor de podcast is te vinden op de homepagina van de genoemde website.

29-03-20 De dienst van pastor T. Weidema-Bos gaat in verband met het corona-virus niet door

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitale preek van pastor T. Weidema-Bos

Zondag 29 maart 2020 Meppel

Laten wij ons bemoedigd weten,

zoals we hier op een bijzondere manier verbonden

zijn verenigd in ons verlangen en zoeken naar de bron van liefde,

goedheid en trouw die wij God noemen.

De kracht die ons wil dragen door moeilijke tijden ,

De hoop waarnaar we uitreiken

Liefde die is, was en zal zijn

Vrede van deze God , ook nu! voor ons allen

Bijbelteksten: Jesaja 41 vs 10 en Mattheus 6 vers 25

Overdenking

Zonder hoop kan een mens niet leven.. zo hoor ik deze dagen; zelfs speelt bij menigeen bij mijzelf, ook de gedachte om de tv niet meer aan te zetten. Hoop op betere tijden.. hoop en geduld, maar voor hoelang?

Hoop, geduld en kracht om het uit te houden; dat is wat ons allen verbindt. En verbinding hebben we nu meer dan ooit nodig. Deze week wandelde ik met mijn honden toen de torenklok 12 uur sloeg; ineens herinnerde ik me wat ik op het nieuws had gehoord en wel dat er een oproep werd gedaan aan alle gelovigen om één te worden in het bidden van het Onze Vader. Een allesomvattende band in die overbekende regels van dat net zo bekende gebed van alle eeuwen.

En, omdat er geen mens te bekennen was, bad ik het Onze Vader al lopende met mijn twee ruwharige teckels.

Hoop… ik las dat prachtige gedicht wat de Tjech Vavlac Havel heeft nagelaten

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:

als dat niet het geval is,

is er geen hoop.

 

Hoop is de kwaliteit van de ziel

en hangt niet af

van wat er in de wereld gebeurt.

Tsjonge, vooral die laatste regels komen binnen; dat hoop niet afhangt van wat er in de wereld gebeurt.

En toch, en toch mag hoop de dragende kracht worden en zijn van ons gelovig leven; juist als mensen zoals u en ik somtijds in de put zitten: zo menselijk is dat!

Ik moet denken aan de oudtestamentische verhalen die vertellen over mensen die in de put zitten en nu ineens ‘naast’ons komen te staan in hun actualiteit van afgezonderd voelen.

Jozef,één van de zonen van vader Jacob die in zijn gedrag zo afweek van de anderen; die dromen had die zijn broers niet konden waarderen en in de put werd geworpen om daarna toch gered te worden.

Daniël die in de put van de leeuwenkuil werd gegooid omdat hij weigerde God voor dood te verklaren,(!) de Eeuwige ontrouw te worden omdat zijn situatie hopeloos was/leek. Ze werden eigenlijk bij leven beproefd door het leven, door het lot ---en niet door God!! Zoals sommigen ook in deze tijd menen te denken en luidop te verkondigen - en ervoeren in die hopeloze toestand dat de Eeuwige, wiens naam is “Ik ben die ik zal zijn voor jou” ( prachtige naam trouwens, juist nu!!) hen nabij was.

Die hoop wil ik zelf ook vasthouden en met u allen delen.

Er zijn mensen in de geschiedenis die zoveel hoop vertegenwoordigden door hun wijze van leven om staande te blijven dat ze die menselijke vlam van levend houden. Dit door hun uitspraken, hun wijze van leven, hun houvast wat ze vonden in het gebed:

- ( Een gedachtensprong tussendoor denkende aan mijn hardop bidden van het Onze Vader deze week over de kracht van het gebed) :

- De joodse mens spreekt het gebed staande uit (!) omdat het gebed hem staande houdt.

Ik denk aan Nelson Mandela die jarenlang in de put van zijn gevangenis zat maar toch de hoop levend hield voor zijn leven en dat van anderen. En wijze woorden sprak als “Angst vormt de tralie van je eigen gevangenis” .

Verhalen van angstige mensen vinden we ook in het Nieuwe Testament; daar worden verhalen verteld van hen die ziek zijn, die lijden aan onvermogen om een vol- en menswaardig leven te leiden. Maar Jezus- de man naar Gods hart- komt hen bevrijden van hun geketendheid aan hun lot.

Onze, ook mijn hoop bestaat uit drie letters: “ God” veelomvattend woord!

Dat voelde ook Etty Hillesum toen zij in de “ put”werd geworpen van haat en vernietiging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij weigerde te verdwijnen in de put van moedeloosheid; voelde dat de hoge waarde van haar en ons bestaan ligt in God God die woont in het putje van onze ziel. ( zo schrijft Etty én dus moet God tevoorschijn komen in het leven!) Wie wij het meest wezenlijk zijn, is God-in-ons. Want mensen zijn geschapen naar zijn beeld. En dat beeld draagt ieder mens in zich mee en is het hoogste en meest beschermwaardige goed.

Dat was de ontdekking van Etty Hillesum: “wij moeten jou helpen God en de woning in ons waar jij huist, tot het laatst verdedigen. Je moet het heus zo goed mogelijk bij me hebben”, schrijft ze. ….

“Wanneer ik opgesloten zou zitten in een enge cel en er zou een wolk langs het kleine tralievenster drijven, dan zou ik je die wolk komen brengen mijn God”. Etty was bevrijd van haar op-zichzelf gericht zijn. God was haar kern, niet het beeld dat ze van zichzelf of het leven had, niet haar eigen behoud of zelfs niet dat van haar geliefden. Haar centrum was een diepe put waar God woont, een bron van levend water. Uit die bron dronk ze en leste de dorst van haar leven.

En wij? Waaruit putten wij in deze dorre periode van ons bestaan? Misschien ook uit die wolk die zomaar langs drijft zoals bij Etty, of uit de ontluikende natuur of uit de aandacht die opbloeit voor elkaar of uit die oude woorden die eeuwen en eeuwen mensen hebben getroost in de zwaarste periode van het leven om het met God uit te houden. Om soms, tóch kracht en nabijheid te vinden in het gebed: in de beslotenheid van uw huiskamer of wandelend ergens buiten al dan niet vergezeld van honden.

Ik ontving deze tekst en deel hem graag.

Ik trek het gebed om me heen als een beschuttende muur

In het gebed trek ik me terug zoals in een kloostercel

En treed dan weer naar buiten, sterker en bijeengeraapt.

Dat dat zo moge zijn is mijn innige wens voor ons allen,

Ik ben bij je, wanneer je eenzaam bent.

Ik ben bij je, als niemand naar je luistert.

Ik ben bij je, als angsten je kwellen.

Ik ben bij je, als de kracht van je lichaam breekt.

Ik ben bij je als de twijfel aan je knaagt.

Ik ben bij je als het verdriet in je ogen woont.

Ik ben bij je als de duisternis zich om jou sluit.

Ik ben bij je, als de rivier van zorgen jou overspoelt.

Ik ben bij je, als alle wegen zijn stukgelopen.

Ik ben de Eeuwige, jouw God

In verbondenheid Tineke Weidema

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

april

05-04-20 De dienst van pastor Anneke van der Velde gaat in verband met corona-virus niet door

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona maakt inventief en creatief. Voorganger Anneke van der Velde besloot, nadat kerkdiensten en activiteiten werden afgelast, niet bij de pakken te gaan neerzitten. Ze maakt podcasts met inspirerende teksten (zie tabblad 'podcast") én nam het initiatief voor het op video vastleggen van enkele belangrijke diensten. Daarom ook kun je via de homepage van de website www.vrijzinnigkampen.nl  op zondag 5 april, vanaf 10.15 (begintijd van onze reguliere diensten) ‘live’ een kerkdienst meemaken. Op video!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-04-20  De Avondmaalsddienst  van dhr. PWA Overdiep  19.30 uur gaat in verband met corona-virus niet door

12-04-20 De dienst van pastor Graddie Meijer Pasen gaat in verband met corona-virus niet door

19-04-20 De dienst van pastor Anneke van der Velde gaat in verband met corona-virus niet door

26-04-20 De dienst van mevr. Etje Verhagen-Krikke gaat in verband met corona-virus niet door

mei

03-05-20 De dienst van pastor Graddie Meijer gaat in verband met corona-virus niet door

10-05-20 De dienst van da. C. Winkler Prins gaat in verband met corona-virus niet door

17-05-20 De dienst van da. T. Abee gaat in verband met corona-virus niet door

24-05-20 De dienst van da. Anneke van der Velde gaat in verband met corona-virus niet door

31-05-20 De dienst van Jasper van der Horst gaat in verband met corona-virus niet door