Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel. De diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders aangeven)

19 september zr. Bertha Groen

26 september pastor Graddie Meijer

3 oktober Broederschapsdag van de Zwolse Ring te Frederiksoord. Geen dienst in Meppel.

10 oktober mw.ds.MG Fernhout

17 oktober pastor Graddie Meijer

24 oktober mw.ds GE Bonda

31 oktober Mv. I. Adriaansz