Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel. De diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders aangeven)

De fysieke diensten in ons kerkgebouw zijn weer gestart op Pinksterzondag 23 mei.

23 mei Pinksterdienst met Voorganger pastor T. Weidema-Bos.

In verband met de DoRe ledenvergaderingna afloop van de dienst begint de dienst om 9.30 uur.

30 mei Zr. J.M. Boonstra-Duif, Appelscha

6 juni pastor Tineke van der Weide 

13 juni pastor Graddie Meijer

20 juni dhr. J. Berkven

27 juni dhr. Jehannes Regnerus

4 juli pastor Anneke vd. Velde