Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel. De diensten beginnen vanaf 1 juli  om 11.00 uur. U kunt de diensten ook beluisteren en terug luisteren via https://nogmeppel.nl/viering-beluisteren/

.

 

17 juli mv.ds. Anneke vd. Velde, Zwolle

24 juli pastor C. Winkler Prins, Zwolle

31 juli mw.EK Verhagen-Krikke, Zwolle

7 augustus Mw.J. Valk, Oosterwolde

14 augustus br. André Maris, Apeldoorn

21 augustus mv.pastor T.Weidema -Bos, Meppel

28 augustis mv.ds W Tinga-Bosma, Groningen

4 september Buitendag, geen dienst zie activiteiten

11 september Dhr. J. Regnerus

18 september Mevr. ds. Anneke van der Velde

25 september Mevr. B. Groen-Mol

2 oktober nog niet bekend

9 oktober Broederschapsdag te Blokzijl, zie activiteiten. Geen deinst in Meppel

16 oktober Dhr. J. Koornstra