Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel. De diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders aangeven)

4 juli pastor Anneke vd. Velde

11 juli Dhr. PWA Overdiep

18 juli ds. C.Winkler-Prins

25 juli pastor T. Weidema-Bos (na afloop  een DoRe ledenvertoeving in de Mennozaal)

1 augustus ds. J. Koornstra

8 augustus pastor Tineke Weidema-Bos